П Л А Н
виховної роботи
на фізико-математичному факультеті
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
на 2016 / 2017 навчальний рік

1. Організаційні заходи

 

Зміст роботи Термін проведення Відповідальні
1

2

3

4

 1 Розгляд основних підсумків виховної роботи на факультеті за 2015/2016 навчальний  рік та завдань на 2016/2017 рік на засіданні Ради факультету до 31.08.2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О.
 2 Проведення організаційно-настановчої наради з кураторами груп щодо змісту виховної роботи на навчальний рік до 31.08.2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О.
 3 Складання графіку проведення кураторських годин в академічних групах. Обговорення плану проведення тематичних кураторських годин до 05.09.2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О.
 4 Організація студентського кураторства над академічними групами I-го курсу до 29.08.2016 Спілка студентів та молоді. В.о. голови спілки студентів та молоді – Дівенко В.В.
 5 Проведення організаційної наради з активом Спілки студентів та молоді факультету, профспілкової організації студентів до 14.09.2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О. В.о. голови спілки студентів та молоді – Дівенко  В.В., голова профспілки студентів Грамарчук Г.О.
 6 Закріплення академічних груп за аудиторіями факультету для забезпечення підтримки належного стану навчальних приміщень до 14.09.2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О., голова трудового комітету Ждаміров І.Л.
 7 Оновлення інформаційних стендів з виховної роботи до  14.09. 2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О., голова PR-комітету Круковець К.Г.
 8 Проведення зустрічі деканату зі студентами, що потребують особливої уваги (сиротами, чорнобильцями, інвалідами, переселенцями та ін.) до 21.09. 2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О.,
 9 Настановчі  збори та бесіди по групам щодо питань дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальних корпусах, гуртожитках, на вулиці та на транспорті. до 14.09. 2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О., куратори груп
 10 Організація знайомства студентів першого курсу з клубами, студіями, гуртками університету та факультету і запис до них. Вересень 2016 Координатор виховної роботи Яциніна Н.О.,
 11 Проведення нарад кураторів факультету щомісячно Координатор виховної роботи Яциніна Н.О.,
 12 Участь у роботі загальноуніверситетських семінарів кураторів за розкладом Декан, Координатор виховної роботи Яциніна Н.О., куратори
 13 Проведення старостатів Щовівторка (щотижна) та за необхідністю Декан, координатор виховної роботи Яциніна Н.О., заст. декана з навчальної роботи  Сергєєв В.М.
 14 Проведення спільних засідань та надання організаційної допомоги Спілці студентів та молоді факультету з організаційних питань протягом року Декан, Координатор виховної роботи Яциніна Н.О., заст. декана з навчальної роботи Сергєєв В.М.
 15 Робота з Інтернет-представництвом Спілки студентів та молоді у соціальних мережах протягом року Координатор виховної роботи Яциніна Н.О. В.о. голови спілки студентів та молоді Дівенко В.В.
 16 Адміністрування офіційного сайту фізико-математичного факультету. протягом року Координатор виховної роботи Яциніна Н.О.,  голова PR-комітету Круковець К. Г.
 17 Організація чергування студентів у навчальному корпусі, аудиторіях, гуртожитку, їдальні протягом року (за розкладом) Координатор виховної роботи Яциніна Н.О., В.о. голови спілки студентів та молоді Дівенко В.В.