Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Poster fakultet fmf

Завідувач кафедри -доктор педагогічних наук, професор Золотухіна Світлана Трохимівна закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди. Наукова проблема: дидактика вищої і середньої школи: історико-педагогічний аспект загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

З 1978 року працює на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію, у 1995р. - докторську дисертацію на тему "Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки IX- XIX ст." З 1996р. – професор кафедри, з 2002 – завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Під керівництвом Золотухіної С.Т. захищено 5 докторських і 42 кандидатських робіт. Золотухіна С.Т. автор більше 100 наукових праць , з них 12 монографій, посібників з педагогіки, історії педагогіки.

Золотухіна С.Т. - заступник голови спецради Д 64.053.04 при ХНПУ імені Г.С.Сковороди, член Міжвідомчої ради з координації наукових досягнень з педагогіки і психології науки в Україні, член атестаційної колегії при МОН України.

Кафедра має потужні наукові школи: історико-педагогічну очолює д.п.н., професор Золотухіна С.Т.; професійно-педагогічну – д.п.н., професор Гриньова В.М.; інноваційний напрям педагогічних досліджень –д.п.н., професор Попова О.В.; акмеологічний –д.п.н., професор Рибалко Л.С.; д.п.н., під керівництвом д.п.н., професора Ткачової Н.О. досліджується проблема ціннісних орієнтацій учнівської молоді, а під керівництвом д.п.н. проф. Рогової Т.В. – проблеми управління закладами освіти.

На кафедрі працюють 23 викладача, серед них 8 докторів педагогічних наук, професорів: Золотухіна С.Т., Гриньова В.М., Попова О.В., Рибалко Л.С., Рогова Т.В., Трубавіна І.М., Ткачова Н.О., Зеленська Л.Д., 15 кандидатів, доцентів, 3 лаборанта, 25 аспірантів, 10 докторантів та 8 пошукувачів.

Кафедра забезпечує викладання педагогічних дисциплін: «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Основи педагогічних досліджень», «Підготовка студентів до роботи в оздоровчих таборах»; спецкурсів і спецсемінарів: «Класний керівник», «Розвиток творчих здібностей школярів».

На кафедрі діє аспірантура з теорії навчання (13.00.09.), теорії та методики виховання (13.00.07). Кращі випускники університету отримують рекомендації до вступу до аспірантури.

Кафедра постійно займає призові місця з наукової роботи 2006р., 2008р., 2010р. та 2011р., 2012р. Викладачі кафедри є авторами багатьох підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, зокрема, підручник «Теоретичні основи виховання і навчання (автори – Лозова В.І., Троцко Г.В.); навчальний посібник «Лекції з педагогіки вищої школи» (за ред.В.І. Лозової ); навчальний посібник «Хрестоматія з педагогіки вищої школи» (за ред.В.І. Лозової ); корисними і змістовними у науково-практичному плані є монографія «Контроль учебно-познавательной деятельности студентов» (автори – С.Т.Золотухіна, В.И.Лозовая, О.Д.Пташный); монографія «Учена рада університету: історія, теорія, практика» Л.Д.Зеленська, монографія «Управління в сучасній системі освіти» - автори Рогова Т.В., Прокопенко А.І. тощо.

Доктори, професори кафедри Золотухіна С.Т., Рибалко Л.С., Рогова Т.В., Гриньова В.М., Ткачова Н.О. є членами спеціалізованих учених рад України і Росії, Інституту психології і педагогіки при ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

На кафедрі щорічно проводяться професійний студентський конкурс педагогічної майстерності та олімпіада з педагогіки. Наші студенти неодноразово ставали переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад з педагогіки в м.Одесі, м.Житомирі, м.Умані, м.Ялті, конкурсів студентських наукових робіт, авторами наукових публікацій, учасниками конференцій Міжнародного і Всеукраїнського рівня.

Випускники ХНПУ Імені Г.С.Сковороди успішно працюють в закладах освіти різного типу: школах, гімназіях, коледжах, вишах, органах освіти.