Кафедра фізики

Lapta SI

Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор Лапта Сергій Іванович – випускник фізичного факультету Харківського державного університету 1968 року за спеціальністю “Теоретична фізика”. У 1977 р. він захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук на тему “Розповсюдження електромагнітних хвиль у відкритих ціліндричних структурах кільцевого типу”; у 2007 р. – захистив докторську дисертацію з технічних наук на тему “Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем”. Науковими інтересами є радіофізика та математичне моделювання складних коливальних систем.
Свою нинішню історію кафедра фізики і фізико-математичний факультет, до якого вона входить, починають з 1939 року.
Першим її завідувачем був професор Пономарьов Р.Д. У 1945 р. його змінив професор Слуцький А.А., відомий вчений з радіофізики, академік АН УРСР. У подальшому кафедру фізики очолювали доцент Ромаданов С.Г. (з 1946 по 1956 рік – декан факультету), потім професор Галкін О.О., який невдовзі став академіком АН УРСР і директором Донецького фізико-технічного інституту АН УРСР. У 60-70 роках завідувачем кафедри фізики був доцент Солошенко І.І., а у 1979-1989 роках її очолював професор Шишкін Л.А. Протягом 1989-2011 років завідувачем кафедри фізики був професор Малець Є.Б., у 2011 його змінив професор Лапта С.І.
У 60 – 90 роках у зв'язку з великим обсягом навчальної роботи кафедра фізики існувала у вигляді двох окремих кафедр: кафедрифізики і кафедри методики фізики та технічних засобів навчання. Останню кафедру послідовно очолювали доцент Сословська А.Т, професор Балбенко (Халдей) О.О., доцент Губін М.С., доцент Блудов В.Я., доцент Галицький О.Г.
Окрім вже згаданих завідувачів кафедрами фізики і методики фізики та технічних засобів навчання у 50-х роках минулого сторіччя на ній працював ряд видатних науковців. Це Шестопалов В.П., у подальшому академік АН УРСР, директор Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР, який створив потужну наукову школу з радіофізики, до якої належать багато викладачів фізико-математичного факультету, зокрема нинішній завідувач кафедри фізики Лапта С.І.
На початку 60 х років на кафедрі формується новий науково-дослідницький напрямок – фізика твердого тіла. Завдяки підтримці науковців з ХФТІ професорів Гарбера Р.Й. і Гіндіна Й.А.відкривається аспірантура з фізики твердого тіла. Під їх керівництвом на кафедрі виросла група науковців, які потім працювали і працюють в різних наукових і навчальних закладах України і СНГ – Нечволод М.К. (доктор фіз.-мат.наук, професор, ректор Славянського педагогічного інституту), Камишанченко Н.В. (доктор фіз.-мат.наук проф. ректор Бєлгородського технологічного інституту), Бойко М.Ф. (доктор фіз..мат. наук, ст. науковий співробітник ХФТІ), Неклюдов І.М. (доктор фіз.-мат наук, академік НАНУ, нинішній директор ННЦ ХФТІ). Ряд аспірантів після закінчення аспірантури успішно працювали на кафедрі. Це доценти Солошенко І.І (з 1960 по 1980 рік декан факультету), Тубаєв В.М. (з 1980 по 1985 рік декан факультету), проф. Балбенко О.А. (з 1991 по 1996 рік декан факультету), доценти Губін М.С., Парцирний В.Д., Розумний О.Т., І.І. та інші.
Серед найбільш значущих наукових розробок, які були здійснені на кафедрі, слід відмітити запуск в дію авто іонного проектора – одного з перших в тодішньому СРСР (доц. Афанасьєв В.І., доц. Лєвандовський Б.І., інж. Пругер Х.І.). У 1979 році завідувач кафедри професор Шишкін Л.А., учень відомого фізика-теоретика Лівшиця І.М., спеціаліст з феромагнітних рідин, широко розвинув на кафедрі науково-дослідну госпдоговірну роботу з радіаційного матеріалознавства, діагностики дефектів структури в напівпровідникових кристалах під дією інтенсивного іонізуючого опромінення, до якої були залучені Малець Є.Б., Литвинов Ю.В., Мялова О.М., Сєргєєв В.М. та Самокиш С.О.
Окрім наукових досліджень, на кафедрі фізики завжди проводилась велика методична робота: створювались макети діючих установок, в навчальний процес впроваджувались нові лабораторні роботи. Активну участь в цій діяльності приймали професор Галкін О.О., доценти Ромаданов С.Г., Погожев П.І., Сословська Г.Т., Полонська О.Ф., Сокольський П.А.
На базі кафедри фізики проводились обласні олімпіади з фізики і п'ять республіканських олімпіад для студентів педагогічних інститутів.
Колектив кафедри фізики є одним з найдосвідчених в університеті: майже усі 8 викладачів кафедри мають наукові ступені і вчені звання, з них – 1 доктор технічних наук (Лапта С.І) і 6 доцентів, кандидатів фіз.-мат. або педагогічних наук (Александров М.Г., Галицький О.Г., Малець Є.Б., Маслов О.В., Пришляк М.П., Сергєєв В.М.). Разом із 9 співробітниками навчально-допоміжного складу кафедра фізики являє собою багатопрофільний висококваліфікований колектив, здібний розв'язувати широкий спектр задач у сфері освіти, сучасної науки і техніки.