Студентські наукові гуртки

Кафедра фізики.

1. Розв’язування олімпіадних задач з фізики – керівник к. ф-м. н., доцент Маслов О.В.

2. Створення навчальних відеофільмів на базі існуючих навчальних експериментів – керівник доцент Сергєєв В.М.

3. Впровадження комп’ютерних технологій в лабораторний фізичний експеримент – керівник к. ф-м. н., професор кафедри фізики Малець Є.Б.

4. Гурток - семінар з теоретичної та прикладної фізики – д. т. н., професор кафедри фізики Лапта С.І.

5. Гурток-семінар "Проблеми сучасної астрономії та астрофізики" – керівник професор кафедри фізики Пришляк М.П.

Кафедра математики.

1.Розв’язування олімпіадних задач з математики – керівник к.п.н., доцент Долгова О.Є.

Кафедра інформатики.

1.Розв’язування олімпіадних задач з інформатики – керівник д. п. н., професор кафедри Гризун Л.Е.

2. Англомовний дискусійний клуб «Science- aroundus» (Наука навкруги нас) – керівник професор кафедри Гризун Л.Е., викладачи: Пікалова В.В. Столбов Д.В.

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

1.Гурток – семінар «Учитель» – керівник к. п. н., професор кафедри Калашнікова Л.М.