СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Голова студентського наукового товариства – Смирнова Лілія Юріївна, студентка групи 4 МФ

Заступник голови студентського наукового товариства – Шопіна Карина , студентка групи 3 ІМ 

Учений секретар студентського наукового товариства – Дворякова Анастасія , студентка групи 4 МІ 

 

№ з/п Секція Наукові консультанти Координатори
1  Секція фізики
 Лапта Сергій Іванович,
канд. фіз-мат. наук, доктор техн. наук, професор,
завідувач кафедри фізики;
Малець Євген Борисович,
канд. фіз-мат. наук, доцент, професор кафедри фізики
 Любовська Ольга,
студентка групи 
4 ФІ 
2  Секція математики
 Моторіна Валентина Григорівна,
доктор пед. наук, професор; завідувач кафедри математики; Савочкіна Тетяна Ігорівна,
канд. фіз-мат. наук, доцент кафедри математики
 Бородіна Віталія,
студентка групи 
4 МІ 
3  Секція інформатики 
 Білоусова Людмила Іванівна,
канд. фіз-мат. наук, професор, завідувач кафедри інформатики;
Лопай Сергій Анатолійович,
викладач кафедри інформатики
 Сапенко Анна,
студентка групи
4 ІА 
4  Секція педагогіки
 Золотухіна Світлана Трохимівна,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;
Калашнікова Любов Миколаївна,
канд. пед. наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
 Матвійчук Юлія,
студентка  групи
4 МФ 
5 Секція організації наукових досліджень
 Гончаров Олександр Іванович,
канд. техн. наук, професор кафедри інформатики
 Рачінська Еліна,
студентка групи
3 МІ