Співробітництво кафедр з закордонними, та іншими ВНЗ, організаціями.

 Кафедра інформатики:

1) З Міжнародним інститутом GeoGebra (наук. кер. проф. А.І. Прокопенко, координатор викл. В.В.Пікалова); у 2013 р. 3 викладача кафедри брали участь в роботі конференції інституту GeoGebra у Польщі (Житєньова Н.В., Лаптєва М.В., Пікалова В.В.), у 2014 р. – Пікалова Валентина Валеріївна (член оргкомітету), Лаптєва Марія Вікторівна, Гризун Людмила Едуардівна, Столбов Д.В , Цибулька Валентина, Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В., Кошелев , Горонеску М. (Варшава, 4-8 серпня , 2014).

2) У п'ятій конференції центральної та східної Європи з систем комп'ютерної алгебри та пакетів динамічної геометрії в математичної освіти (САЕЮМЕ 2014), що відбулася 26-29 вересня 2014 в місті Галле (Заале), Німеччина прийняли участь зі стендовими доповідями доц. Олефіренко Н.В., доц. Лаптєва М.В. та виступила з секційною доповіддю викладач Пікалова В.В.;

3) Колективний член філії кафедри ЮНЕСКО, організованої при Міжнародному центрі інформаційних технологій та систем НАН України, МОН України, м. Київ (зав. філії кафедри – проф. Л.І.Білоусова).

4) За міжнародною програмою "Intel® навчання для майбутнього" здійснюється підготовка студентів до ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі (наук. керівник реалізації програми на факультеті – доц. Олефіренко Н.В.).

5) Викладач Столбов Д.В. майже рік викладав у Китаї: КНР, провінція Хебей, м. Шицзячжуан (01.09. 2013-30.06.2014);

6) Представники кафедри Гризун Л.Е., Пікалова В.В., Столбов Д.В., Житєньова Н.В. взяли участь у конференціях EWCOME 2015, Польща, Варшава, 29.06-03.07.2015 та GlobalGatheringGeoGebra 2015, Австрія, Лінц, (15.07.2015-17.07.2015).

7) VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, де представлено 13 доповідей.

Кафедра фізики:

1).З ДУ “Український фізико-технічний інститут НАН України” (професор Малець Є.Б.).

2). З НТК «Інститут монокристалів» НАН України (доцент Литвинов Ю.В.).

3).З ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків НАМН України” (професор Лапта С.І.).

Кафедра математики:

1). З лабораторією математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України м. Київ – керівництво аспірантами, проф. Нелін Є.П.

2).З кафедрою алгебри і методики викладання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського м. Вінниця – рецензування та опонування дисертаційних досліджень, проф. Моторіна В.Г.

Кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи:

1) З Лабораторією соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України (професор Золотухина С.Т.)

2) З Педагогічним ліцеєм № 4, Харківською спеціалізованою школою № 62.(професор Калашнікова Л.М.)

3) Золотухіна С. Т. - є членом міжвідомчої ради з координації наукових досліджень (кандидатських і докторських) з педагогіки і психології при НАПН України; атестаційної комісії при МОН України (психолого-педагогічні науки).