ЗАХОДИ З НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

       №

      з/п

                                        Заходи          Термін              проведення
     1. Організаційні збори ради СНТ фізико-математичного факультету Вересень
     2. Ознайомлення студентів І курсу з основними напрямами науково-дослідної роботи кафедр Вересень
     3.

Робоче засідання ради СНТ з питань організації та проведення одинадцятої  студентської науково-методичної конференції „Наумовські читання”

Вересень
     4. Участь в організації проведення освітнього проекту "Ніч науки"

24 вересня

     5. Визначення напрямів та затвердження тем науково-дослідних робіт студентів Вересень
     6. Підготовка робіт студентів для участі у студентській науково – практичній конференції присвяченій річниці із дня народження В.О. Сухомлинського Вересень-жовтень
     7. Проведення студентської науково – практичної конференції присвяченої річниці із дня народження Василя Олександровича Сухомлинського Жовтень
     8. Англомовний дискусійний клуб "Science around us" ("Наука навкруги нас") Протягом року, 1 раз на місяць
     9. Гурток «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики» Протягом року, 2 рази на місяць
     10. Гурток «Розв’язування олімпіадних задач з математики» Протягом року, 1 раз на місяць
     11. Організація та проведення семінару з питань методології у фізиці для студентів старших курсів і викладачів Протягом року, 1 раз на місяць
     12. Робота студентського наукового гуртка зі  створення навчальних відеофільмів на базі існуючих навчальних експериментів Протягом року, 2 рази на місяць
     13.

Робота студентського наукового гуртка (студентів 4 – 5 курсів) із впровадженнякомп’ютерних технологій в лабораторний фізичний експеримент за трьома напрямами:

1) вивчення атмосферних явищ, спостереження за змінами погоди та вимірювання параметрів атмосферних процесів;

2) отримання штучних кристалів та оцінка параметрів їх росту;

3) створення лабораторної установки для вимірювання електричних властивостей напівпровідників

Протягом року, 2 рази на місяць
     14. Робота студентського наукового гуртка зтеоретичної фізики Протягом року, 1 раз на місяць
     15.

Виставка матеріалів для позакласної роботи з математики

(за результатами педпрактики)

Листопад
     16. Тиждень педагогічної майстерності Листопад
     17. Проведення студентської науково-методичної конференції «Наумовські читання» Листопад
     18. Підготовка робіт до збірника матеріалів науково-практичної конференції магістрантів ХНПУ імені Г.С.Сковороди «Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки» Жовтень-грудень
     19. Участь студентів 1-2 курсів у міжвузівській олімпіаді з математики на базі Харківського банківського інституту Української академії банківської справи НБУ Грудень
     20. Підготовка до участі у студентській науковій конференції в ХНАДУ Грудень
     21. Конкурс студентських авторських програмних розробок  (відкрите засідання секції інформатики) Січень
     22. Висвітлення роботи СНТ в газеті «Учитель» Січень
     23. Визначення, підготовка та направлення робіт до базових ВНЗ на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Січень
     24. Підготовка робіт до збірника наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення  професійної підготовки майбутнього вчителя» Січень
     25. Участь у підготовці та проведенні предметних олімпіад на факультеті Січень
     26. Підготовка робіт до участі вIΙ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Січень
     27. Участь у підготовці та проведенніI етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики  Лютий
     28. Участь у підготовці та проведенніI етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики Лютий
     29. Участь у підготовці та проведенні I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики Лютий
     30. Визначення, підготовка та направлення робіт на регіональний конкурс студентських наукових робіт з гуманітарних, технічних та природничих наук Лютий
     31. Участь у формуванні і підготовці команд для участі в ΙΙ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики, фізики, математики Лютий-Березень
     32. Участь у підготовці та проведенні I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки Березень
     33. Підготовка робіт до збірника наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення  професійної підготовки майбутнього вчителя» Березень
     34. Круглий стіл для студентів "Розробка навчальних матеріалів із використанням можливостей пакетів динамічної математики" (відкрите засідання секції інформатики) Березень
     35. Проведення тижня фізики Березень
     36. Проведення тижня інформатики Березень
     37. Проведення тижня математики Березень
     38. Виставка «Нестандартні уроки з математики» (за результатами педпрактики) Березень
     39. Студентська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки» (відкрите засідання секції педагогіки) Квітень
     40. Участь у формуванні й підготовці команди для участі в ΙΙ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки Квітень
     41. Студентська науково-практична конференція «Проблеми сучасної астрономії та астрофізики» (відкрите засідання секції фізики) Квітень
     42. Проведення тижня математики Квітень
     43. Визначення, підготовка та направлення робіт на міський конкурс студентських наукових робіт Квітень
     44. Участь переможців І етапу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, математики, інформатики. Аналіз підсумків олімпіад.

Квітень

     45. Участь у студентській науковій конференції в ХНАДУ Квітень
     46.  Участь переможців І етапу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки. Аналіз підсумків олімпіад. Травень
     47.

Підготовка і проведення Днів науки:

- підведення підсумків роботи СНТ за навчальний рік;

- виставка кращих наукових робіт членів СНТ

Травень
     48.  Висвітлення роботи СНТ в газеті «Учитель» Травень
     49. Підготовка до друку кращих студентських наукових робіт Протягом року
     50. Інформування членів СНТ про студентські наукові конференції, конкурси, турніри, олімпіади тощо Протягом року
     51. Облік участі студентів в науково-дослідній роботі Протягом року
     52. Підсумкове засідання ради СНТ Травень