КАФЕДРА ФІЗИКИ

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

запрошує студентів усіх спеціальностей усіх курсів

на І етап

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ

яка відбудеться 17 лютого (в середу) з 13.00 до 15.15 в ауд. 301Б

Олімпіадне завдання складається з двох частин: 5 тестів і 5 задач

У додатках наведені типові тести і задачі олімпіад з фізики попередніх років

Бажаючих прийняти участь у І-му етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики просимо завчасно зареєструватися на кафедрі фізики у кімнаті 305Б

 


 

Додаток 1

Типові тести І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики попередніх років

 

1. У чому полягає „золоте правило” механіки?

У стані рівноваги тиск у визначеній точці рідини чи газу не залежить від орієнтації площадки, на яку він діє, тобто він передається в усіх напрямках без зміни
При виконанні переміщення під дією сили виграш у силі приводить до такого ж програшу у довжині траєкторії переміщення
На тіло, занурене у рідину (газ), діє виштовхувальна сила, яка за величиною дорівнює вазі витісненої ним рідини (газу)
Робота з переміщення тіла між двома точками у гравітаційному полі не залежить від траєкторії руху
Повна енергія замкненої системи не створюється й не знищується, вона може тільки перетворюватися з одних її видів в інші
Зміна енергії неізольованої системи дорівнює роботі, виконаної системою над зовнішнім оточенням, з точністю до знаку
Якщо на тіло діє деяка сила, у загальному випадку воно змінює свою швидкість і переміщується у просторі

2. У якому випадку систему відліку, пов’язану з літаком, можна вважати інерціальною?

Літак злітає зі злітної смуги аеродрому
Літак рухається на сталій висоті з постійною швидкістю впродовж малого проміжку часу
Літак рухається на сталій висоті з постійною швидкістю впродовж довільного проміжку часу
Літак падає
Літак здійснює посадку
Літак розвертається на землі до злету або після приземлення

3. По дорозі рівномірно їде автобус зі швидкістю 48 км/год. У якому напрямі і з якою швидкістюрухається верхня точка шини колеса автобуса відносно його пасажирів?

Відповідь: 3А  Уперед, 96 км/год 3Б  Уперед, 48 км/год 3В  Назад, 96 км/год 3Г  Назад, 48 км/год

4. Хлопчик підкидає камінець вертикально вгору й відмічає максимальну висоту його підйому. Нехтуючи опором повітря, визначити, у скільки разів вона зросте, якщо початкову швидкість камінця підвищити у 2 рази.

Відповідь: 4А  у 8 разів 4Б  у 2 рази 4В  у 4 рази 4Г  в 1,4 рази

 

 

5. Обертову частоту барабана пральної машини під час віджимання білизни збільшили з 400 об/хвдо 800 об/хв. Як змінилися лінійна швидкість та доцентрове прискорення точок поверхні барабана?

Лінійна швидкість та доцентрове прискорення збільшилися у 2 рази
Лінійна швидкість збільшилася у 2 рази; доцентрове прискорення збільшилося в 4 рази
Лінійна швидкість збільшилася в 4 рази; доцентрове прискорення збільшилося у 2 рази
Лінійна швидкість та доцентрове прискорення збільшилися в 4 рази

 


Додаток 2

 

Типові задачі І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики попередніх років

1. На яку висоту необхідно запустити штучний супутник Землі, щоб з Землі він здавався б нерухомим, а його орбіта була б круговою й лежала у площині екватора? Радіус Землі - 6379 км, а період добового обертання Землі 24 години.

2.На якій висоті над рівнем моря поверхні Землі прискорення сили тяжіння зменшується удвічі?

3. По горизонтальному шляху котиться обруч зі швидкістю 7,2 км/г. На яку відстань вкотиться обруч на пагорб за рахунок його кінетичної енергії, якщо нахил пагорба становить 10 м на кожні 100 м шляху?

4.До батареї з трьох однакових паралельно з'єднаних джерел струму підключають один раз опір в 1 Ом, другого разу – в 4 Ом. В обох випадках на опорах за однаковий час виділяється однакова кількість теплоти. Визначити внутрішній опір такого джерела струму.

5.У разі замкнення акумуляторної батареї на опір у 9 Ом по ланцюгу йде струм в 1 А. Струм короткого замикання дорівнює 10 А. Яку найбільшу корисну потужність може дати батарея?