Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Фізико-математичний факультет 

gerb1

 

XIV студентська Наукова конференція «Наумовські читання»,

присвячена 215-річчю від дня народження

М.В.Остроградського.

 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у XIV студентській Науковій конференції «Наумовські читання», яка відбудеться

24-25 листопада 2016 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на базі фізико-математичного факультету.

Основні напрями роботи конференції:

- Історія математики

- Методика викладання математики

- Методика викладання фізики

- Методика викладання інформатики

- Сучасні напрями розвитку інформаційних технологій

- Новини фізичної науки

- Інформаційні технології у фізиці та математиці

Робочі мови конференції: українська.

В рамках конференції плануються: пленарне та секційні засідання.

Усім, хто бажає взяти участь у роботі конференції необхідно

до 20 листопада заповнити форму-заявку за адресою:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14qwF_0pz6Ywa-MyKCCfyeK8HhmpenLKeGLBK_5Kl0xLaXw/viewform

За матеріалами конференції планується видання електронного збірника тез доповідей. Для включення тез доповіді до збірника потрібно до 10 листопада зареєструватися на сайті  http://diagnost.hnpu.edu.ua/moodle/login/index.php та розмістити тези доповіді у відповідних семінарах.

         Участь у конференції та включення тез до збірника безкоштовна.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

1. Структура тексту тез доповіді:

      назва доповіді друкується прописними напівжирними літерами посередині першого рядка (вирівнювання до центру);

      ініціали та прізвище автора (вирівнювання до центру);

      посада, ініціали та прізвище наукового керівника (вирівнювання до центру);

      пустий рядок;

      основні положення доповіді: потрібно показати в чому полягає досліджувана проблема й чому вона актуальна; зазначити важливі результати дослідження; описати як було організовано інформаційний пошук, лабораторний експеримент, педагогічний експеримент або спостереження тощо для отримання зазначених результатів; зробити висновки (вирівнювання за шириною);

      заголовок : СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (вирівнювання до центру);

      список використаних джерел (не більше 9) оформлюється згідно з вимогами ВАК.  Кожне джерело подається окремим абзацом: відступ 1 см, далі вказується номер джерела, символ крапка, табуляція, текст посилання (вирівнювання за шириною).

2. У тексті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках. Зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35].

3. Файл зберігається у форматі Міcrosoft Word 2003 (у разі використання інших версій текстового редактора просимо зберегти в зазначеному форматі та впевнитися, що оформлення тексту не пошкоджено).

4. Текст повинен мати такі параметри форматування:

розмір аркуша – А4 (21,0 см х 29,7 см);

орієнтація – книжна;

поля: всі по 2 см;

шрифт – Times New Roman,

розмір 14 пт;

 перший рядок абзацу – відступ 1 см (крім заголовків, які вирівнюються до центру);

міжрядковий інтервал – 1,5.

5. Обсяг статті – 2 повні сторінки (формат А4).

Рукописи, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються!

Відповідальність за зміст статті несуть автори.

 

  

 

З організаційних питань звертатися до

Панова Олександра (тел.0951713631).