• Information
  Кількість статей:
  4
 • Facultet
  Кількість статей:
  9
 • Novyny, anonsy podiy
  Кількість статей:
  2
 • Navchalna robota
  Кількість статей:
  15
 • Naukova robota
  Кількість статей:
  13
  • Наумовські читання 2016

   Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

   Фізико-математичний факультет

   XIV студентська Наукова конференція «Наумовські читання»,    присвячена 215-річчю від дня народження М.В.Остроградського.

   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

   Шановні колеги!

   Запрошуємо Вас до участі у XIV студентській Науковій конференції «Наумовські читання», яка відбудеться

   24-25 листопада 2016 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на базі фізико-математичного факультету.

   Основні напрями роботи конференції:

   - Історія математики

   - Методика викладання математики

   - Методика викладання фізики

   - Методика викладання інформатики

   - Сучасні напрями розвитку інформаційних технологій

   - Новини фізичної науки

   - Інформаційні технології у фізиці та математиці

   Робочі мови конференції: українська.

   В рамках конференції плануються: пленарне та секційні засідання.

   Усім, хто бажає взяти участь у роботі конференції необхідно

   до 20 листопада заповнити форму-заявку за адресою:

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14qwF_0pz6Ywa-MyKCCfyeK8HhmpenLKeGLBK_5Kl0xLaXw/viewform

   За матеріалами конференції планується видання електронного збірника тез доповідей. Для включення тез доповіді до збірника потрібно до 10 листопада зареєструватися на сайті  http://diagnost.hnpu.edu.ua/moodle/login/index.php та розмістити тези доповіді у відповідних семінарах.

            Участь у конференції та включення тез до збірника безкоштовна.

   ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

   1. Структура тексту тез доповіді:

         назва доповіді друкується прописними напівжирними літерами посередині першого рядка (вирівнювання до центру);

         ініціали та прізвище автора (вирівнювання до центру);

         посада, ініціали та прізвище наукового керівника (вирівнювання до центру);

         пустий рядок;

         основні положення доповіді: потрібно показати в чому полягає досліджувана проблема й чому вона актуальна; зазначити важливі результати дослідження; описати як було організовано інформаційний пошук, лабораторний експеримент, педагогічний експеримент або спостереження тощо для отримання зазначених результатів; зробити висновки (вирівнювання за шириною);

         заголовок : СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (вирівнювання до центру);

         список використаних джерел (не більше 9) оформлюється згідно з вимогами ВАК.  Кожне джерело подається окремим абзацом: відступ 1 см, далі вказується номер джерела, символ крапка, табуляція, текст посилання (вирівнювання за шириною).

   2. У тексті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках. Зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35].

   3. Файл зберігається у форматі Міcrosoft Word 2003 (у разі використання інших версій текстового редактора просимо зберегти в зазначеному форматі та впевнитися, що оформлення тексту не пошкоджено).

   4. Текст повинен мати такі параметри форматування:

   розмір аркуша – А4 (21,0 см х 29,7 см);

   орієнтація – книжна;

   поля: всі по 2 см;

   шрифт – Times New Roman,

   розмір 14 пт;

    перший рядок абзацу – відступ 1 см (крім заголовків, які вирівнюються до центру);

   міжрядковий інтервал – 1,5.

   5. Обсяг статті – 2 повні сторінки (формат А4).

   Рукописи, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються!

   Відповідальність за зміст статті несуть автори.

   З організаційних питань звертатися до

   Панова Олександра (тел.0951713631).

   Кількість статей:
   0
 • Vyhovna robota
  Кількість статей:
  18
 • Vypusknyky

  vipusk

  Кількість статей:
  5